Johannes Hendrikus Belastingadvies

Voor al uw belastingvragen

Aangifte vennootschapsbelasting

Zorgvuldige aangifte Vpb

De afgelopen jaren is de fiscale wet- en regelgeving complexer geworden. Dat heeft de jaarlijkse aangifte voor de vennootschapsbelasting tot een ingewikkeld vraagstuk gemaakt. U wilt uw aangifte ondanks alles zo goed en effici?nt mogelijk doen, tegen zo min mogelijk kosten. Kan dat?

Dat kan!
De jaarlijkse aangifte vennootschapsbelasting is het eindresultaat van een traject waarin verschillende belangrijke keuzes zijn gemaakt. In dit traject ondersteunt Johannes Hendrikus Belastingadvies. ?

Ik gebruik op het gebied van fiscaal risicomanagement altijd de nieuwste inzichten en tools. Met een pragmatische aanpak signaleer ik niet alleen fiscale risico?s, maar ook kansen. Op basis daarvan assisteer ik u bij het tot stand komen van uw aangifte vennootschapsbelasting.

In overleg bekijken we welk servicelevel bij u past: doet u graag veel zelf of misschien juist helemaal niet? Uw aangifte wordt verzorgd tegen de laagst mogelijke kosten op grond van uw wensen. Daarnaast weet u zeker dat de aangifte gebaseerd is op een optimale fiscale risicoanalyse. Op die manier voorkomt u onverwachte aanslagen en onnodige boetes.?

De werkwijze

Ik verzorg uw aangifte vennootschapsbelasting aangifte en bespreek de uitkomsten met u. Waar nodig maken we aanvullende keuzes.

Na uw goedkeuring verzorgen ik de indiening van uw aangifte vennootschapsbelasting bij de Belastingdienst;

Ik verzorg de beoordeling van uw aanslag (SBA).

Voorwaarde

Calamar (samenwerkend boekhoudbedrijf) verzorgt reeds de jaarrekening voor uw bedrijf of u levert een volledig ingeboekte boekhouding aan.
U levert de nog niet eerder door u in het kader van de jaarrekening aangereikte gegevens digitaal aan jhbeijer@taxadviseur.nl
Na uw goedkeuring van de concept aangifte wordt deze wordt ingediend bij de Belastingdienst.
Uw bedrijf heeft geen accountantsverklaring nodig.

×